In sprijinul asociatiilor de proprietari

Societatea de administrare imobile vine in sprijinul asociatiilor de propietari, prin servicii moderne, transparente si sigure, la un raport corect calitate/pret.

In vederea garantarii calitatii serviciilor oferite, se vor incheia contracte intre compania de administrare, reprezentata de directorul general, si asociatia de proprietari, prin presedintele acesteia.

SERVICII OFERITE

Administratie Financiara

Evidenta contabila completa folosind un program performant pentru asociatii de proprietari. Intretinerea relatiei cu primariile, ANAF, ITM.

Administrare Tehnica

Inspectarea periodica a proprietatii comune, depistarea cauzelor eventualelor pierderi, obtinerea de oferte de la furnizori, supravegherea lucrarilor de mentenanta si reparatii.

Casierie

Incasarea, cu frecventa si in locurile specificate in contract a cotelor de contributie a proprietarilor, precum si a altor venituri cuvenite Asociatiei de Proprietari.

ADMINISTRATIE FINANCIARA

Serviciile pe care le asiguram in cadrul pachetului de administrare financiara, respectiv evidenta contabila si calculul listelor de intretinere conform prevederilor legale in vigoare, se realizeaza cu ajutorul unui program informatic transparent si fara erori la care au acces atat presedintele cat si locatarii care solicita acest lucru.

Registre si documente​

Intocmirea, in forma prevazuta de legislatia in vigoare, a tuturor registrelor si documentelor financiar–contabile obligatorii si absolut necesare in contabilitatea asociatiilor de proprietari:

Intocmirea listelor lunare de plata​

Registrul Fondului de Rulment

Registrul pentru Evidenta Fondurilor Speciale

Registrul Jurnal

Registrul Inventar

Registrul de Casa

Situatia soldurilor

Intocmirea lunara a situatiei soldurilor elementelor de Activ/Pasiv si depunerea semestriala a acesteia la compartimentele acreditate din cadrul Consiliilor Locale/Primarie.

Salarii si ordine de plata

Contabilitatea salariilor si intocmirea ordinelor de plata catre Bugetul Statului si Bugetul Asigurarilor Sociale si Fondurilor Speciale, precum si intocmirea si transmiterea REVISAL catre Inspectoratul Teritorial de Munca ITM.

Declaratii fiscale

Intocmirea declaratiilor fiscale si transmiterea acestora la Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala A.N.A.F.

Plata furnizorilor de utilitati

Oferta noastra

In prima faza va propunem semnarea unui contract de servicii pe o perioada determinata (de 3 sau 6 luni) tocmai pentru a exista o perioada de testare si calibrare a serviciilor noastre pentru nevoile specifice asociatiei dumneavoastra.

Pentru aceste servicii oferta noastra este negociabila.

ADMINISTRATIE TEHNICA

INSPECTIE PROPRIETATEA COMUNA

Inspectarea periodica a proprietatii comune, depistarea cauzelor eventualelor pierderi, obtinerea de oferte de la furnizori, supravegherea lucrarilor de mentenanta si reparatii.

INSPECTIA PROPRIETATII INDIVIDUALE

Inspectarea proprietatii individuale, numai cu acordul proprietarilor, in vederea remedierii defectiunilor aparute a instalatiile de folosinta comuna si a eliminarii pierderilor care determina cresterea nejustificata a cheltuielilor Asociatiei de Prorpietari(scurgeri de apa, etc.

ANALIZA OFERTELOR

Supunerea spre analiza a ofertelor furnizorilor de bunuri si servicii in vederea selectarii ofertei care satisfice cerintele de pret, durata de executie si calitate. Obtinerea aprobarii comitetului executive a Asociatiei de Prorpietari.

REPARATII​

Supravegherea lucrarilor de reparatii a partii comune si participarea la receptia lucrarii.

VERIFICARE SI CALCUL CONSUM

Verificarea semestriala a indexului contoarelor de apartament, calculul consumurilor si a costurilor aferente.

INTRETINEREA IMOBILULUI

Achizitionarea de materiale necesare pentru intretinerea imobilului, cat si verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale ale personalului angajat de asociatia de proprietari pentru curatenie.

CASIERIE

Modern

Program de incasare a cotelor de intretinere in functie de cerintele locatarilor.

Management

Incasarea cotelor de intretinere la sediul asociatiei de proprietari ,in spatiul pus la dispozitie de dvs., in limita a 1 h – 1.30h pe saptamana, la 2 saptamani, sau prin OP direct in contul asociatiei de proprietari